Skip to content

FÖR Investerare

Aktier

Aktieägare

finansiell Kalender

Kvartalsrapport april – juni
18 juli

Kvartalsrapport juli – september
8 november

Bokslutskommuniké 2024
20 februari 2025

VÅRA SENASTE Finansiella rapporter

Externa analyser

Bolagsstyrning

Bolagsinformation

STYRELSE & Ledning

STYRELSE

Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Jörgen Cederholm</span><br> STYRELSEORDFÖRANDE

Jörgen Cederholm
STYRELSEORDFÖRANDE

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Raouf Lotfi</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Raouf Lotfi
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Merja Rahkola</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Merja Rahkola
STYRELSELEDAMOT

BIO

LEDNING

Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Andreas Bonnier</span> <br>VD & STYRELSELEDAMOT

Andreas Bonnier
VD & STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Carl-Fredrik</span><br> CFO

Carl-Fredrik
CFO

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Maria Cepero</span><br> HEAD OF<br> BUSINESS SUPPORT

Maria Cepero
HEAD OF
BUSINESS SUPPORT

BIO

Revisor

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2023 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Mats Lundberg är ordförande i valberedningen.

Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL)

Läs mer

Fredrik Björklund föreslås till styrelsen i Quartiers Properties AB (publ)

Läs mer

Quartiers Properties avser att byta namn till Boho Group

Läs mer

Investerarkontakt