Skip to content

OM Quartiers Properties

Quartiers Properties är ett svenskägt fastighetsutvecklingsbolag listat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets verksamhet är geografiskt koncentrerad till Spanien. Quartiers investerar huvudsakligen i fastigheter riktade mot en köpstark internationell målgrupp.

More
BohoClub_outdoors_®danibarbaran_5

Vår Affärsidé

Vi skapar värde i fastighetsbeståndet genom värdehöjande affärsutveckling i och omkring fastigheterna.

restaurant-header

Strategi 2023-2025

Fokus på upplevelsefastigheter innefattande bland annat hotell,
restaurang och lägenheter.

VIKTIGA Milstolpar

år 2014

Grundarna, med Andreas Bonnier i spetsen, hittar det då övergivna komplexet Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavís, grannkommun till Marbella. Företaget grundas under namnet Flexshare eftersom en initial idé med lägenhetsköpet i Benahavís var att utveckla timeshareboende. Företaget döptes sedan om till Quartiers Properties, ett namn som härstammar från Andreas bakgrund i Frankrike och det faktum att lägenhetskomplexet är som ett kvarter i sig. Quartier är det franska ordet för kvarter.

benahavis-apartments
Piso-Piloto-Quartier-5

år 2015

Quartiers Properties förvärvar 99 färdigställda lägenheter, två ofärdiga huskroppar och en tomt med byggrätter för 60 nya lägenheter.

Förvärvet finansieras med ett lån från den spanska banken Banco Popular (numera del av Banco Santander) och eget kapital som bolaget reser från den svenska kapitalmarknaden. Därmed intar de första externa investerarna plats i bolagets ägarlista.

år 2016

Quartiers listar sina preferensaktier på NGM Nordic MTF.

De 99 lägenheterna som bolaget förvärvade i Hacienda del Señorio de Cifuentes tas i drift för uthyrning. Uthyrning bidrar till kassaflöde som sedan investeras i fastigheten för att höja fastighetens värde.

Nuvarande VD, Marcus Johansson Prakt anställs som CFO efter att tidigare bistått bolaget som finansiell rådgivare sedan 2015.

Hacienda-terrace
nasdaq

år 2017

Fastigheten Centro Forestal Sueco, belägen på så kallade gyllene milen i Marbella förvärvas. Det är på del av denna fastighet som Boho Club har utvecklats och idag drivs. För att finansiera förvärvet genomför bolaget en nyemission av stamaktier. Stamaktierna såväl som preferensaktierna listas sedan på Nasdaq First North i Stockholm.

år 2018

Bolaget färdigställer de två ofärdiga huskroppar som bolaget förvärvade 2015 och säljer dessa framgångsrikt.

Nuvarande VD utses efter att tidigare varit CFO i bolaget sedan 2016.

Bankfinansiering erhålls av Banco Sabadell för del av renoveringen av det som idag är Boho Club. Renoveringen och affärsutvecklingen påbörjas.

Bolaget utökar sitt markägande i anslutning till Centro Forestal genom köp av ytterligare cirka 3 800 kvm mark för framtida hotellutveckling.

fylhsqzmqx2ptljuz2hw
Boho-restaurant

år 2019

Bolaget utökar enligt plan finansieringen för renovering av Boho Club via två nya lån med den spanska investmentbanken Arcano Partners och investeringsfonden Frux Capital. Renoveringen färdigställs.

Restaurangen på Boho Club öppnar i början av september och hotellet slår upp portarna den 15 december.

år 2020

Bolaget inleder året med slutförhandlingar med en spansk storbank för refinansiering av de lån som tagits för att finansiera renoveringen. När Covid-19 pandemin slår med full kraft ställs denna finansiering in.

Bolaget lyckas snabbt anpassa verksamheten, sänka kostnader och hitta en lösning för att finansiera lånen i alla fall, plus kassaflöde för överskådlig framtid. Lösningen blir ett annat lån med en amerikansk kapitalförvaltare, DeShaw.

Boho-hotel
pool2

år 2021

Quartiers lyckas manövrera verksamheten väl trots fortsatt pandemi och frekventa nedstägningar.

Trots alla utmaningar utses Boho Club till Spaniens bästa lyxhotell av Spain Luxury Hotel Awards.

år 2022

D.E.Shaw-lånet refinansieras med ett mer konkurrenskraftigt lån hos Alantra på 18,5 miljoner euro.

29 lägenheter säljs under året och verksamheten inleder process mot normalisering.

Bolaget spränger 200 -miljonersvallen i omsättning mätt i svenska kronor.

Forestal-residential
Ocean_View_Living

år 2023

Quartiers säljer enligt plan projektet Altura160 i Benahavís till Taylor Wimpey de España S.A.U (”Taylor Wimpey”).

Transaktionen har ett värde i EUR motsvarande 107,2 MSEK, vilket markerar en viktig milstolpe för Quartiers och vittnar om Bolagets förmåga att skapa och realisera värde i sina projekt.

VIKTIGA Milstolpar

år 2014

Grundarna, med Andreas Bonnier i spetsen, hittar det då övergivna komplexet Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavís, grannkommun till Marbella. Företaget grundas under namnet Flexshare eftersom en initial idé med lägenhetsköpet i Benahavís var att utveckla timeshareboende. Företaget döptes sedan om till Quartiers Properties, ett namn som härstammar från Andreas bakgrund i Frankrike och det faktum att lägenhetskomplexet är som ett kvarter i sig. Quartier är det franska ordet för kvarter.

benahavis-apartments

år 2015

Quartiers Properties förvärvar 99 färdigställda lägenheter, två ofärdiga huskroppar och en tomt med byggrätter för 60 nya lägenheter.

Förvärvet finansieras med ett lån från den spanska banken Banco Popular (numera del av Banco Santander) och eget kapital som bolaget reser från den svenska kapitalmarknaden. Därmed intar de första externa investerarna plats i bolagets ägarlista.

Piso-Piloto-Quartier-5

år 2016

Quartiers listar sina preferensaktier på NGM Nordic MTF.

De 99 lägenheterna som bolaget förvärvade i Hacienda del Señorio de Cifuentes tas i drift för uthyrning. Uthyrning bidrar till kassaflöde som sedan investeras i fastigheten för att höja fastighetens värde.

Nuvarande VD, Marcus Johansson Prakt anställs som CFO efter att tidigare bistått bolaget som finansiell rådgivare sedan 2015.

Hacienda-terrace

år 2017

Fastigheten Centro Forestal Sueco, belägen på så kallade gyllene milen i Marbella förvärvas. Det är på del av denna fastighet som Boho Club har utvecklats och idag drivs. För att finansiera förvärvet genomför bolaget en nyemission av stamaktier. Stamaktierna såväl som preferensaktierna listas sedan på Nasdaq First North i Stockholm.

nasdaq

år 2018

Bolaget färdigställer de två ofärdiga huskroppar som bolaget förvärvade 2015 och säljer dessa framgångsrikt.

Nuvarande VD utses efter att tidigare varit CFO i bolaget sedan 2016.

Bankfinansiering erhålls av Banco Sabadell för del av renoveringen av det som idag är Boho Club. Renoveringen och affärsutvecklingen påbörjas.

Bolaget utökar sitt markägande i anslutning till Centro Forestal genom köp av ytterligare cirka 3 800 kvm mark för framtida hotellutveckling.

fylhsqzmqx2ptljuz2hw

år 2019

Bolaget utökar enligt plan finansieringen för renovering av Boho Club via två nya lån med den spanska investmentbanken Arcano Partners och investeringsfonden Frux Capital. Renoveringen färdigställs.

Restaurangen på Boho Club öppnar i början av september och hotellet slår upp portarna den 15 december.

Boho-restaurant

år 2020

Bolaget inleder året med slutförhandlingar med en spansk storbank för refinansiering av de lån som tagits för att finansiera renoveringen. När Covid-19 pandemin slår med full kraft ställs denna finansiering in.

Bolaget lyckas snabbt anpassa verksamheten, sänka kostnader och hitta en lösning för att finansiera lånen i alla fall, plus kassaflöde för överskådlig framtid. Lösningen blir ett annat lån med en amerikansk kapitalförvaltare, DeShaw.

Boho-hotel

år 2021

Quartiers lyckas manövrera verksamheten väl trots fortsatt pandemi och frekventa nedstägningar.

Trots alla utmaningar utses Boho Club till Spaniens bästa lyxhotell av [Se kvartalsrapporter för källa].

pool2

år 2022

D.E.Shaw-lånet refinansieras med ett mer konkurrenskraftigt lån hos Alantra på 18,5 miljoner euro.

29 lägenheter säljs under året och verksamheten inleder process mot normalisering.

Bolaget spränger 200 -miljonersvallen i omsättning mätt i svenska kronor.

Forestal-residential

år 2023

Quartiers säljer enligt plan projektet Altura160 i Benahavís till Taylor Wimpey de España S.A.U (”Taylor Wimpey”).

Transaktionen har ett värde i EUR motsvarande 107,2 MSEK, vilket markerar en viktig milstolpe för Quartiers och vittnar om Bolagets förmåga att skapa och realisera värde i sina projekt.

Ocean_View_Living

FÖLJ OSS På sociala medier

Välkommen in i vår värld! Lär känna oss och våra hotell genom att följa oss på våra sociala medier.
Bli uppdaterad om vad som händer runt omkring och få löpande information bolaget. Något att inte missa!