Skip to content

Pressmeddelanden

ALLA PRESSMEDDELANDEN

Andreas Bonnier ny VD för Quartiers Properties

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers" eller "Bolaget"), har glädjen att meddela att Andreas Bonnier, medgrundare till Quartiers Properties och erfaren inom internationellt företagande, har utsetts till ny verkställande direktör (VD) för Bolaget. Andreas, som har varit en aktiv del av styrelsen sedan 2019 och besitter mångårig erfarenhet från bolagsbyggande i bland annat Sverige, Frankrike och…

Läs mer

Quartiers Properties lanserar aktieägarprogram med förmåner på Boho Club Marbella

Quartiers Properties AB (publ), en framstående aktör inom fastighets- och hotellutveckling på den spanska solkusten, är stolta över att lansera ett aktieägarprogram. Programmet är utformat för att belöna våra aktieägare med exklusiva förmåner och upplevelser på vårt prisbelönta 5-stjärniga boutique-hotell, Boho Club, i hjärtat av Marbella.

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för 2023.

Läs mer

Rocet AB ökar till över 10% av rösterna

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har fått information om att Bolagets fjärde största ägare med Bolagets styrelseordförande Jörgen Cederholm som delägare, har ökat sin röstandel i Quartiers som numera uppgår till 10%.

Läs mer

House of K Holding Limited ökar till över 15% av rösterna

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har fått information om att Bolagets största ägare House of K Holding Limited fortsatt att öka sin röstandel i Bolaget som numera uppgår till 16,2%

Läs mer

Uppdatering: Quartiers tar steg mot utveckling av Centro Forestal Sueco med cirka 300 hotellrum på Golden Mile i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) tar ytterligare kliv framåt med vidareutveckling av sin hotellfastighet på prestigefulla Golden Mile. Genom att påbörja upphandling av ett ledande arkitektteam initieras nu nästa steg i förädlingen. Den färdigutvecklade fastigheten, belägen på en av solkustens och Spaniens främsta adresser för hotell, bedöms kunna inrymma cirka 300 hotellrum och…

Läs mer

VD avgår för nya utmaningar

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”), meddelar idag att VD Marcus Johansson Prakt, som har lett företaget sedan 2018, kommer att avgå från sin position för att utforska nya utmaningar utanför Bolaget. Marcus Johansson Prakt kommer att kvarstå som VD tills dess att en ny VD utsetts, dock längts till utgången av uppsägningstiden som…

Läs mer

Quartiers har framgångsrikt slutfört försäljningen av projekt Altura160

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers" eller ”Bolaget”) har enligt plan slutfört försäljningen av projekt Altura160 i Benahavís till Taylor Wimpey de España S.A.U ("Taylor Wimpey"). Denna transaktion, till ett värde i EUR motsvarande 107,2 MSEK, markerar en viktig milstolpe för Quartiers och vittnar om Bolagets förmåga att skapa och realisera värde i sina projekt.

Läs mer

Delårsrapport Quartiers Properties januari – september 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

Läs mer

Quartiers säljer projekt Altura160 för 107,2 MSEK

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal med Taylor Wimpey de España S.A.U (”Taylor Wimpey”) om att sälja projektet Altura160 i Benahavís för en köpeskilling i EUR om motsvarande 107,2 MSEK. Betalning sker kontant och därmed frigör Quartiers ett kassaflöde om 97,7 MSEK under de kommande 13 månaderna givet aktuell växelkurs.…

Läs mer

Quartiers investerar 12,6 MSEK i Nowonomics, samt ingår samarbetsavtal med Nowonomics och QQM Fund Management

Quartiers Properties (”Quartiers” eller ”Bolaget”), meddelar att Bolaget investerar totalt 12,6 MSEK i Nowonomics AB (publ) (”Nowo”) via två riktade emissioner. Den första emissionen om 6,3 MSEK sker nu, följt av en till i januari 2024. Quartiers erhåller även vederlagsfria teckningsoptioner för en potentiell investering om 8 MSEK i maj 2024. Parallellt med detta tar…

Läs mer

Quartiers inleder ny era för tillväxt - signerar avsiktsförklaring med Nowonomics och QQM Fund Management för utveckling av gemensamma fastighetsfonder

Quartiers Properties (”Quartiers” eller ”Bolaget”), ett svenskt fastighetsbolag med starkt fokus på den spanska marknaden, är glada att meddela att en avsiktsförklaring har undertecknats med Nowonomics AB (publ) (”Nowo”) och QQM Fund Management (”QQM”). Denna överenskommelse markerar början på en ny affärsgren som lägger grunden för tillväxt via fastighetsfonder utan att nödvändigtvis resa kapital via…

Läs mer

Kommunstyrelsen i Marbella kommun godkänner Quartiers förslag till modifiering av detaljplanen på Centro Forestal Sueco

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har, som pressmeddelades den 29 maj i år, föreslagit en modifiering av aktuell detaljplan på Centro Forestal Sueco. Förslaget, som utvecklades i samråd med kommunen och som kommunen därefter beaktat i sin helhetsplan för kommunen, har nu godkänts av kommunstyrelsen i Marbella kommun med enhetlig majoritet. Beslutet ökar…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 juli 2023 i Quartiers Properties AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Quartiers Properties AB (publ) (”Bolaget”) som ägde rum idag den 20 juli 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Läs mer

Delårsrapport Quartiers Properties januari – juni 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023. Omsättningstillväxt med 33% och ett rekordhögt operativt kassaflöde under första halvåret möjliggör både fortsatt expansion och återupptagen utdelning på preferensaktien.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ), org.nr 556975-7684 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 juli 2023 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Läs mer

Styrelsen i Quartiers Properties föreslår återupptagen ordinarie utdelning på preferensaktier - Starkt momentum i verksamheten tidigarelägger beslut

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) avser inom kort att kalla Bolagets aktieägare till extra bolagsstämma i syfte att besluta om förslaget om återupptagen ordinarie utdelning på Bolagets preferensaktier från och med planerad utbetalning i september 2023. Tidigare ej utbetald utdelning jämte ränta, uppgående till cirka 3,7 kronor per preferensaktie, avses att betalas om…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma den 15 juni 2023 i Quartiers Properties AB (publ)

Vid årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) (”Bolaget”) som ägde rum idag den 15 juni 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Läs mer

Viktigt steg mot 20 000 nya kvm byggrätter och nytt hotell i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har efter dialog med Marbella kommun inkommit med förslag om utveckling av projekten Centro Forestal Sueco och Boho Club Marbella, som tillsammans består av cirka 41 200 kvm markyta på Golden Mile i Marbella, en av de mest attraktiva adresserna för hotell i Spanien.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2022 har publicerats

Årsredovisningen för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ), org.nr 556975-7684 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport Quartiers Properties januari – mars 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2022.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2022

Läs mer

Utdelning på preferensaktier skjuts upp

Styrelsen för Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och förändrade affärsförutsättningar beslutat att inte återuppta utdelning på bolagets preferensaktier just nu. Beslut om utdelningsbara medel kommer att fattas på nästa ordinarie bolagsstämma som planeras hållas under andra kvartalet 2023. Bolaget inleder samtidigt en process för att…

Läs mer

Quartiers tillträder tomt om cirka 3 800 kvadratmeter i anslutning till Boho Club Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag erlagt utestående köpeskilling om 0,9 MEUR enligt optionsavtal för en tomt i direkt anslutning till Boho Club Marbella. Boho Clubs positiva utveckling under 2022 har medfört ett behov av fler rum. Denna tomt lämpar sig väl för framtida expansion av verksamheten med på sikt utökad rumskapacitet.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2022. Rekordhögt operativt kassaflöde, refinansiering och en uppvärdering av Boho Club Marbella med 15,6% summerar bolagets hittills bästa andra kvartal och lägger grunden för lönsamhet i kommande kvartal.

Läs mer

Quartiers säkerställer finansiering om 18,5 MEUR med sänkt ränta och frigjort kassaflöde för tillväxt, samt möjliggör att återuppta utdelning på preferensaktier

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag, enligt tidigare kommunicerad plan, refinansierat Bolagets lån med DeShaw som ingicks 2020 i samband med utbrottet av Covid-19 i Europa. I samband med refinansieringen är Bolaget inte längre förhindrat att genomföra utdelning på sina preferensaktier. Ny långivare är Alteralia Real Estate Debt FIL (”Alteralia”). Lånebeloppet uppgår…

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – januari till mars 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden januari till mars 2022

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 29 april 2022

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 29 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021. På grund av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Läs mer

Offentliggörande av valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman den 29 april 2022

Valberedningen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) föreslår oförändrad styrelse och oförändrat styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2021 har publicerats

Årsredovisningen för 2021 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO4 summeras till ett högt deltagande om cirka 88%

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) summerar utfallet avseende utnyttjande av teckningsoptioner serie TO4 till cirka 88 procent.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

Läs mer

Ledningsgruppsförändring för fortsatt tillväxt

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) genomför en ledningsgruppsförändring för att centralisera administrativa, legala och operativa stödfunktioner till en ny avdelning, samt anställer ny CFO.

Läs mer

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts

Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med teckningsoptioner av serie 4 (TO4) i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har fastställts till 3,71 SEK per stamaktie.

Läs mer

Quartiers publicerar informationsbroschyr avseende inlösen av teckningsoptioner serie 4 (TO4)

Broschyren kommer att skickas till samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare via post men finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 1 mars 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO4 2020/2022 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2021

Läs mer

Quartiers förutspår stark bostadsmarknad på Costa del Sol och lanserar 60 nybyggda lägenheter under 2022

Bostadsmarknaden på Costa del Sol, och särskilt Marbella med omnejd, bedöms utvecklas starkt efter Covid-19. Det beror inte minst på den tilltagande digitala utveckling som påskyndats ytterligare av coronapandemin, men även av faktorer som regionens unika mikroklimat, skolor och sjukvård i världsklass, samt en större global acceptans och trend att människor inte behöver bo i…

Läs mer

Quartiers helägda hotell Boho Club utsett till Spaniens bästa lyxhotell i kategorin boutiquehotell

Hotell- och restaurangkonceptet Boho Club, som Quartiers har utvecklat och driftsatt på en av sina fastigheter på Golden Mile i Marbella, har i samband med Spain Luxury Hotel Awards tilldelats priset som Spaniens bästa lyxhotell i kategorin boutiquehotell. 

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2021.

Läs mer

Quartiers rekryterar ny general manager med omfattande internationell erfarenhet till Boho Club

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) har anställt Alvaro Fernandez Martín som ny general manager för sitt dotterbolag Boho Club som bedriver hotell- och restaurangverksamhet på Marbellas Golden Mile.

Läs mer

Utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO3 summeras till ett högt deltagande om cirka 92%

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) summerar utfallet avseende utnyttjande av teckningsoptioner serie TO3 till cirka 92 procent.

Läs mer

Indikationer från större teckningsoptionsinnehavare att de kommer att utnyttja teckningsoptionerna och sista dag för handel är idag den 27 augusti

Totalt har ej bindande indikationer på att utnyttja teckningsoptioner lämnats avseende 44 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie 3 (TO3) motsvarande teckning av nya stamaktier för cirka 5,3 miljoner kronor.

Läs mer

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts

Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med teckningsoptioner av serie 3 (TO3) har fastställts till 3,67 SEK per stamaktie. Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har producerat en informationsbroschyr som ger mer information om villkoren för inlösen och en kort uppdatering för hur det tredje kvartalet löpt på hittills. Broschyren kommer att skickas till…

Läs mer

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 30 juli 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2021.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 4 juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 4 juni 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. På grund av Covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Läs mer

VD anförande inför årsstämma och sista dag att rösta

Idag den 3 juni 2021 är sista dagen att rösta inför årets årsstämma. Mer information om hur röstningen går till finns på Quartiers hemsida www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2020 har publicerats

Årsredovisningen för 2020 har publicerats.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – januari till mars 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden januari till mars 2021.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 juni 2021.

Läs mer

Boho Club öppnar igen och restriktioner lättas i Spanien

I slutet av januari infördes nya tuffare coronarestriktioner som innebar att all icke väsentlig verksamhet var tvungen att hålla stängt. Restriktionerna har gradvis lättats och nu öppnar Boho Club återigen för hotell- och restauranggäster. 

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2020

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2020.

Läs mer

Utökade coronarestriktioner i Marbella

De nya utökade coronarestriktionerna innebär att all icke väsentlig verksamhet i Marbella kommun måste stängas ner i minst två veckor. Därtill förbjuds resor till och från majoriteten av alla kommuner i Andalusien inklusive Marbella. Med anledning av det så har bolaget bedömt att det är mer lönsamt att tillfälligt stänga Boho Club eftersom restriktionerna i…

Läs mer

Extended coronavirus restrictions in Marbella

The new extended coronavirus restrictions mean that all non-essential businesses in the Municipality of Marbella are obliged to close down for a period of at least two weeks. Furthermore, a travel ban is in place to and from most of the municipalities in Andalusia, including Marbella. The company has therefore decided that it is more…

Läs mer

Quartiers börjar med kvartalsrapportering

Quartiers kommer från och med det första kvartalet 2021 att övergå från halvårsrapportering till kvartalsrapportering. Den första kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2021 kommer att publiceras den 6 maj 2021.

Läs mer

Boho Club rekommenderas i Guide Michelin

Boho Club har inkluderats som en rekommenderad restaurang i Guide Michelin 2021, vilket stärker varumärket och väntas leda till fler gäster i såväl restaurangen som på hotellet.

Läs mer

Lättnader av coronarestriktioner för Andalusien, positivt för Quartiers hotell och restauranger

Under helgen publicerades nya lättnader av restriktioner för Andalusien, där Quartiers bedriver sin verksamhet. De nya riktlinjerna förenklar resande till Marbella och utökar tillåten kapacitet i hotell- och restaurangsektorn i regionen.

Läs mer

Storbritannien påbörjar vaccinering nästa vecka – Väntas lyfta hotell-, restaurang-, och fastighetsförsäljning på den spanska solkusten

Storbritannien tillkännagav idag att landet väntas påbörja vaccinering för Covid-19 under nästa vecka. Quartiers VD Marcus Johansson Prakt ser det som särskilt positivt att det är just Storbritannien som tar steget och blir det första landet att godkänna vaccin för Covid-19 efter storskaliga tester. Just den äldre målgruppen som kommer att vaccineras först tenderar att…

Läs mer

Quartiers agerar snabbt på nya restriktioner

Quartiers, listat på Nasdaq First North i Stockholm, har anpassat sig utifrån den spanska regeringens nya restriktioner och beslutat att hålla sina anläggningar Boho Club (lyxhotell och restaurang på Golden Mile i Marbella) samt lägenhetshotellet Quartiers Marbella Apartments öppna. Bolaget har lanserat flera initiativ för att minimera intäktsbortfallet och har vidtagit åtgärder för att maximera…

Läs mer

Quartiers Properties offentliggör slutligt utfall av utbyteserbjudandet

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Det slutliga utfallet i Erbjudandet visar att accept skedde för 3 291 624 preferensaktier, vilket innebär att dessa kommer att makuleras…

Läs mer

Quartiers Properties offentliggör prospekt

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet har styrelsen i Quartiers Properties upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen…

Läs mer

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2020. 

Läs mer

Quartiers Properties upptar lån om 17 miljoner EUR och säkerställer sin kassaposition

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett låneavtal med långivarna DESALKIV Portfolios L.L.C och Alantra avseende upptagande av lån om totalt 17 miljoner EUR (”Lånet”). 

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 26 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2019 har publicerats

Årsredovisningen för 2019 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Boho Restaurang återöppnar

I enlighet med den spanska statens riktlinjer kan restauranger återigen öppna efter den tidigare nedstängningen. Återöppningsplanen som har lanserats är uppdelad i olika faser och regeringen i Spanien planerar att gradvis minska restriktionerna i landet beroende på hur Coronapandemin utvecklas. 

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm.

Läs mer

Styrelsen i Quartiers Properties föreslår ett utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier samt föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning på preferensaktierna

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) föreslår, med anledning av osäkerheten kring Coronapandemin och för att uppfylla marknadsmässiga villkor för lånefinansieringar i rådande läge, att årsstämman inte beslutar om utdelning på Bolagets preferensaktier. Istället föreslås ett frivilligt utbyteserbjudande där varje preferensaktieinnehavare erbjuds möjligheten att byta ut en preferensaktie mot erhållande av en…

Läs mer

Quartiers flyttar under rådande omständigheter fram datum för årsstämman och utvärderar ytterligare finansieringsmöjligheter samt utvärderar förslag avseende beslut om utdelning på preferensaktierna

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) arbetar för närvarande med att optimera verksamheten utifrån nya förutsättningar orsakade av den pågående pandemin, samt ser över en rad olika finansieringsmöjligheter. Bolaget har för avsikt att hitta lösningar som säkerställer att Bolagets åtaganden kan fullgöras både på kort och lång sikt samt att Bolaget kan lämna utdelning…

Läs mer

Quartiers Properties genomför utbetalning på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) kommer att genomföra den planerade utbetalningen på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat. Utbetalningsdag är beräknad till den 3 april 2020.

Läs mer

Uppföljning avseende tidigare kommunikation med anledning av Coronaviruset

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) skickade söndagen den 15 mars ut ett pressmeddelande som en följd av den pågående Coronapandemin. Bolaget redogjorde där för vidtagna åtgärder och nästa steg. Här följer fortsatt uppdatering.

Läs mer

Uppdatering med anledning av Coronaviruset

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) bedriver sin verksamhet på den spanska solkusten i Marbellaregionen och är liksom hela världen påverkat av den pågående Coronapandemin. Exempelvis har Spaniens regering under helgen infört särskilda restriktioner som begränsar rörelsefriheten i hela landet. Åtgärderna, som innebär att all icke samhällsnödvändig verksamhet stängs ner, görs för att begränsa spridningen…

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2019

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2019. 

Läs mer

Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 124,7% och bolaget tillförs cirka 25,5 MSEK

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed utfallet i Bolagets företrädesemission. Totalt inkom teckningar motsvarande cirka 31,8 MSEK vilket innebär att företrädesemissionen övertecknades och att Bolaget tillförs hela emissionslikviden om cirka 25,5 MSEK. 

Läs mer

Quartiers Properties byter likviditetsgarant i Bolagets stamaktie från Mangold till ABGSC

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har kontrakterat den nordiska investmentbanken ABGSC som likviditetsgarant för Bolagets stamaktie. ABGSC kommer att agera likviditetsgarant från och med den 1 januari 2020. 

Läs mer

Quartiers Properties offentliggör en informationsbroschyr i samband med pågående företrädesemission och publicerar nytt bedömt substansvärde om 8,46 SEK per stamaktie

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed informationsbroschyren i samband med pågående företrädesemission av preferensaktier. Broschyren innehåller preliminära resultatsiffror för perioden januari till november 2019 vilket tillsammans med årets värdeförändringar ger ett nytt bedömt susbansvärde per ordinarie aktie om 8,46 SEK, motsvarande en substansrabatt om 41,4% givet gårdagens stängningskurs för…

Läs mer

Quartiers Properties erhåller nya värderingar för fastighetsbeståndet inför bokslutet 2019 som indikerar värdeökningar om cirka 17,3 MEUR och där Boho Club utgör den största enskilda förändringen

Quartiers Properties AB (publ) har inför bokslutet 2019 kontrakterat CBRE Spain för att utföra en portföljvärdering av bolagets fastighetsbestånd. Den nya värderingen av hela fastighetsbeståndet uppgår till cirka 80,3 MEUR motsvarande en ökning om 17,3 MEUR (27,5%) jämfört med december 2018. Värdeökningen utöver investeringar som har gjorts uppgår till ca 8,4 MEUR (13,3%).

Läs mer

Quartiers Properties genomför en företrädesemission om ca 25,5 MSEK genom att emittera nya preferensaktier till en teckningskurs om 9,15 SEK per aktie motsvarande en direktavkastning om ca 10,5 %

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (oavsett aktieslag) om högst 2 786 875 preferensaktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avser att finansiera investeringar relaterade till Boho Club.

Läs mer

Quartiers Properties ingår avtal med JLL Real Estate Advisors i London och påbörjar en process för att refinansiera bolagets skuldsida i balansräkningen och förbättra koncernens finansiella kassaflöde

Quartiers Properties AB (publ) ska med hjälp av JLLs specialistgrupp på hotell- och fastighetsfinansiering i London arbeta för att refinansiera del av bolagets finansiella skulder. Syftet med refinansieringen är att frigöra kassaflöde för fortsatta investeringar, sänka bolagets kapitalkostnad och erhålla en långsiktig finansieringsstruktur med en amorteringsstruktur som är bättre anpassad för Quartiers verksamhet.

Läs mer

Quartiers Properties tillsätter ny utökad ledningsgrupp

Marcus Johansson Prakt blev ordinarie VD för Quartiers Properties tidigare i September och idag presenterar bolaget den nya ledningsgruppen. Med denna ledningsgrupp har vi alla möjligheter att fortsätta växa. Det är en grupp mycket erfarna och kompetenta personer som kompletterar varandra väl, säger Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties.

Läs mer

Marcus Johansson Prakt blir ordinarie VD för kraftigt expanderande Quartiers Properties

Från och med 5 september blir Marcus Johansson Prakt ordinarie VD för Quartiers Properties AB (publ). Marcus, som varit tillförordnad VD sedan maj 2018 ska fortsätta leda Quartiers utvecklingsarbete på den spanska solkusten. Under hans tid som tillförordnad VD har bolagets substansvärde per stamaktie ökat från 6,98 SEK per aktie till 7,56 SEK per aktie. 

Läs mer

Quartiers Properties öppnar Boho Restaurang på fastigheten Centro Forestal Sueco imorgon den 29 augusti

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) kommer att öppna restaurangen i projekt Boho Club för allmänheten den 29 augusti 2019. Öppningen markerar en viktig milstolpe i Bolagets arbete med fastigheten som förvärvades 2017. 

Läs mer

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2019

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2019. 

Läs mer

Quartiers Properties refinansierar del av nuvarande lån med Frux Capital och upprättar en kreditlina om 1,5 MEUR

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har valt att refinansiera 1,5 MEUR av det tidigare lånet med Frux Capital, samt säkerställt en kreditlina om 1,5 MEUR. Lånet löper med en löptid om 30 månader med möjlighet att förlänga ytterligare sex månader.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 29 maj 2019

Quartiers Properties AB (publ) höll under onsdagen den 29 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Läs mer

Quartiers upptar finansiering för utveckling av villaprojekt i Nueva Andalucia

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har via sitt spanska dotterbolag Flexshare Espana SL ingått ett finansieringsavtal med Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB (”Långivaren” eller ”Strandängen Bostäder”) avseende finansiering av byggnation av Quartiers villaprojekt i Marbella, även benämnt som projekt Amapura. Lånebeloppet uppgår till 1 340 000 EUR varav 700 000 EUR ska användas för byggnation av…

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2018 har publicerats

Årsredovisningen för 2018 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm. 

Läs mer

Quartiers förvärvar driftbolaget Boho Club, samt säkerställer finansiering för färdigställande och öppnande av hotellet BOHO Club med tillhörande restauranger på Golden Mile i Marbella under 2019

I samband med förvärvet kvarstår Raouf Lotfi, med bred erfarenhet från hotell och restaurang, såväl lokalt som internationellt, som verkställande direktör för Boho Club. Raouf Loftis ägande uppgår efter transaktionen till 20% av driftbolaget Boho Club. I samband med förvärvet upptar Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) finansiering om 4,5 MEUR från den spanska…

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2018

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018. 

Läs mer

Quartiers Properties har framgångsrikt erhållit tillstånd att göra förändringar i utformningen av projekt Ocean View

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag erhållit tillstånd att göra förändringar i projekt Ocean View. Det möjliggör för Bolaget att göra betydande förbättringar i projektet och skapa ett projekt i en mer modern och tilltalande stil jämfört med originalritningarna. Beslutet innebär att Quartiers tar ett viktigt steg mot att realisera sin målsättning…

Läs mer

Quartiers Properties offentliggör målsättningar för respektive fastighetsprojekt och publicerar investerarpresentation

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har beslutat om målsättningar för respektive fastighetsprojekt. Samtidigt publicerar Quartiers en investerarpresentation som Bolaget avser att använda vid investerarträffar i framförallt Madrid. I presentationen framgår att styrelse och verkställande direktör bedömer att den befintliga fastighetsportföljen kan skapa ytterligare aktieägarvärde utöver nuvarande substansvärde om cirka 67,4 MEUR.…

Läs mer

Quartiers Properties – Ordförande köper aktier

Quartiers Properties ordförande Jörgen Cederholm har via delägt bolag förvärvat 152 344 aktier i Quartiers. 

Läs mer

Inflyttning påbörjad i fas 1 av projekt 22byQuartiers

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har sålt 80 procent av fas 1 där inflyttning påbörjades enligt plan den 28 september

Läs mer

Quartiers Properties förvärvar två byggklara tomter i Los Flamingos och genomför riktad emission av preferensaktier

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att förvärva två stycken villatomter i villaområdet Los Flamingos i Benahavis kommun. Det underliggande värdet på tomterna uppgår till 1,6 MEUR. Transaktionen görs i bolagsform genom att Quartiers förvärvar samtliga aktier i Wecap Spain S.L (”Wecap”). I samband med förvärvet övertar Quartiers Wecaps…

Läs mer

VD köper aktier

Quartiers Properties tf. VD Marcus Johansson Prakt har förvärvat aktier i Quartiers. Efter transaktionerna uppgår det totala innehavet till 107 975 stamaktier.

Läs mer

Quartiers Properties – Halvårssrapport för januari – juni 2018

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Läs mer