Skip to content

FÖR Investerare

Aktier

Aktieägare

finansiell Kalender

Kvartalsrapport juli – september 2023
9 november 

Bokslutskommuniké 2023
22 februari 2024 

VÅRA SENASTE Finansiella rapporter

Externa analyser

Bolagsstyrning

Bolagsinformation

STYRELSE & Ledning

STYRELSE

Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Jörgen Cederholm</span><br> STYRELSEORDFÖRANDE

Jörgen Cederholm
STYRELSEORDFÖRANDE

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Merja Rahkola</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Merja Rahkola
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Andreas Bonnier</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Andreas Bonnier
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Raouf Lotfi</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Raouf Lotfi
STYRELSELEDAMOT

BIO

LEDNING

Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Marcus Prakt</span><br> VD

Marcus Prakt
VD

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Carl-Fredrik</span><br> CFO

Carl-Fredrik
CFO

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Maria Cepero</span><br> HEAD OF<br> BUSINESS SUPPORT

Maria Cepero
HEAD OF
BUSINESS SUPPORT

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Lars Åke Olofsson</span><br>SENIOR RÅDGIVARE

Lars Åke Olofsson
SENIOR RÅDGIVARE

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Antonio Díaz-Barceló</span><br>INVESTERINGSANSVARIG

Antonio Díaz-Barceló
INVESTERINGSANSVARIG

BIO

Revisor

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2023 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Mats Lundberg är ordförande i valberedningen.

Pressmeddelanden

Quartiers inleder ny era för tillväxt - signerar avsiktsförklaring med Nowonomics och QQM Fund Management för utveckling av gemensamma fastighetsfonder

Läs mer

Kommunstyrelsen i Marbella kommun godkänner Quartiers förslag till modifiering av detaljplanen på Centro Forestal Sueco

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 juli 2023 i Quartiers Properties AB (publ)

Läs mer

Investerarkontakt